Поиск
Найти на сайте: параметры поиска
Досконала
 • Автор записи: С. В. Авраменко
 • Страна происхождения: Украина
 • Селекционер (Фирма, Заявитель): ИР им. В.Я. Юрьева НААН
 • Год регистрации: 2008
 • Регион (город, где выведен): Харьков
 • Тип колоса: безостый
 • Группа спелости: среднеспелый
 • Зимо-холодостойкость: высокая
 • Устойчивость к засухе: высокая
 • Устойчивость к полеганию: высокая
 • Устойчивость к осыпанию: высокая
 • Устойчивость к болезням: высокая
 • По качеству зерна: сильная
 • Подробное описание:

  Пшеница озимая ДОСКОНАЛА

  Заявитель: Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.

   Год внесения в Государственный реестр сортов растений Украины: 2008.

  Тип развития – озимый. Куст – прямостоячий, растения средние по высоте. Флаговый лист имеет умеренный восковый налет на влагалище и отсутствующую или очень слабую антоциановую окраску ушек. Соломина слабо-выполненная с умеренным восковым налетом на верхнем междоузлии и отсутствующей или очень слабой опушенностью выпуклой поверхности верхнего узла. Колос белого или соломенно–желтого цвета, цилиндрической формы, средней по плотности и длиной с умеренным восковым налетом и имеющимися зубцами. Нижняя колосковая чешуя: овально–ланцетной формы, имеет узкое и скошенный плечо, зубец едва согнут и очень короткий. На нижней цветочной чешуе имеется киль и острые ушки. Зерновка красного цвета, средней длины и ширины, имеет короткий язычок.

  Высота растений 99 см. Зимостойкость сорта в условиях промораживания вищесередкя, в полевых условиях за годы испытания  составляла 8,8 балла. Устойчивость сорта к полеганию 7,8 балла. Устойчивость к осыпанию 8,4 балла. Устойчивость к засухе 8,4 балла. За годы испытания сорт слабо поражался основными болезнями и вредителями. Среднеспелый, созревает за 281 суток. Средняя урожайность за годы испытания в зоне Лесостепи 65,3 ц/га. Прибавка к национальному стандарту 0,4–1,3 ц/га. Масса 1000 зерен 41,3 г. Мукомольные и хлебопекарные показатели сорта хорошие и отличные. Зерно содержит 14,2 % белка, клейковины 31,3 %, сила муки 360 е. а., объем хлеба из 100 г муки 1240 мл.

  Сильная пшеница.


  Агротехнічний ПАСПОРТ м’якої пшениці озимої сорту Досконала

  Походження.

  Сорт озимої м’якої пшениці Досконала створено шляхом індивідуального добору з гібридної комбінації Донецька 48 / Харківська 105. Занесений до Реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні з 2008 р., по Лісостеповій зоні країни.

  Апробаційні ознаки.

  Різновидність – lutescens. Колос пірамідальної форми, середньої довжини і щільності (20-21 членика на 10 см стрижня). Колоскова луска ланцетної форми довжиною 8 мм зі слабко вираженою нервацією. Зубець колоскової луски короткий, ледь зігнутий. Плече колоскової луски округле, середнє – 2-3 мм. Кіль добре виражений, вузький, тонкий. На квіткових лусках наявні остюкоподібні зубці довжиною від 2 мм у нижній частині колоса, до 20-25 у верхній. Зернівка червона, овальної форми з широким опушеним чубком. Маса 1000 зерен 46,0 г. натурна маса зерна 780 г.

  Біологічні особливості.

  Сорт середньостиглий, середньо рослий. Стебло середньої товщини заввишки 108 см, міцне, стійке до вилягання. Лист не опушений.слабкий восковий наліт спостерігається на листках в період кущення. Зимостійкість підвищена, при штучному проморожуванні складає 8 балів. Толерантний до борошнистої роси, бурої іржі, сажкових хвороб та септоріозу.

  Якісні показники.

  За якістю зерна – сильна пшениця. Вміст білка в зерні 13 %, клейковини – 27-28 %, сила борошна – 336 о. а., об’єм хліба зі 100 г борошна 580 мл. Високоврожайний, в середньому за 2007-2008 роки в дослідах інституту ім. В.Я. Юр'єва забезпечив урожайність на рівні 7,02 т/га. При цьому максимальна урожайність 8,14 т/га була отримана в 2008 році.

  Особливості технології вирощування

  В умовах гострого дефіциту агроресурсів і енергетичної кризи однією з умов отримання високих і сталих врожаїв пшениці озимої є правильне розміщення цієї культури в сівозміні, своєчасне і якісне проведення необхідного комплексу польових робіт.

  Попередники

  Кращими є чорні та зайняті пари, зернобобові (горох, соя), а також непарові (нетрадиційні) попередники (ячмінь, ріпак).

  Удобрення

  Оптимальною дозою внесення мінеральних добрив під основну обробку ґрунту є N30-60P30-60K30-60 д. р. на гектар, але враховуючи їх вартість слід використовувати органічні добрива під чорний пар – 30-35 т/га гною.

  Основний обробіток ґрунту

  Дискування лущильниками або важкими дисковими боронами в двох напрямках на глибину 6 – 8 см одразу після збирання соняшнику. Оранка на глибину 20 – 25 см. Навесні та влітку різноглибинні культивації.

  Після зернобобових культур (гороху, сої), а також непарових (нетрадиційних) попередників (ячмінь, ріпак) проводять лущення стерні на 6-8 см та поле обробляють важкими дисковими боронами. Обробіток дисковими боронами бажано проводити у двох напрямках до повної розробки посівного шару ґрунту. При зневодненому орному шарі ґрунту найбільш доцільно застосовувати важкі дискові борони, які в першому ряду обладнані вирізними, а у другому – сферичними дисками (ДМТ-4, ДМТ-6).

  Передпосівний обробіток ґрунту

  Передпосівна культивація проводиться на глибину загортання насіння, тобто на глибину вологого шару ґрунту, яка може коливатись у межах 3-8 см.

  Підготовка насіння до посіву

  Підготовка насіння до норм посівної якості здійснюється згідно з ДСТУ 2240-93.

  Для одержання дружних рівномірних сходів потрібно висівати насіння з масою 1000 насінин не менше 45-50 г.

  Для сівби використовується насіння, що має лабораторну схожість від 100 до 87 %. У насіння з пониженою схожістю різко понижуються врожайні властивості і досить часто навіть збільшенням норми висіву неможливо досягти високого врожаю.

  Насіння протруюють за 1-15 діб до посіву (Вітавакс 200ФФ, в. с. к.; Віал ТТ, в. с. к.; Дивіденд стар 036 FS, т. к. с.; Раксил екстра, т. к. с. та іншими.

  Строки сівби та глибина загортання насіння

  Оптимальними строками сівби є: по парових попередниках – 10-20 вересня, по зайнятих парах – 8-15 вересня, по непарових попередниках – 5-10 вересня. Оптимальна глибина загортання насіння при сівбі в оптимальні строки і при достатній зволоженості ґрунту становить 5-6 см, при недостатніх запасах вологи у ґрунті 6-8 см, але в цьому випадку посіви обов’язково повинні бути прикотковані.

  Норма висіву

  Оптимальна норма висіву по чистих парах складає 4,0-4,5 млн. штук схожого насіння на гектар, по зайнятих парах і зернобобових – 4,5-5,0 млн. штук схожого насіння на гектар, а по непарових попередниках – 5,0-5,5 млн. штук схожого насіння на гектар.

  Догляд за посівами

  Після посіву поле коткують котками в агрегаті з легкими боронами.

  Захист посівів від хвороб, шкідників та бур’янів

  У допосівний період на полях чистого та зайнятого парів проводяться культивації та боронування для знищення бур’янів, чисельності гусениць підгризаючих совок, яєць і личинок хлібних жуків і коваликів, погіршення умов для розвитку хлібної жужелиці, мишоподібних гризунів, злакових мух, зниження запасу інфекції борошнистої роси, іржастих хвороб, септоріозів і обмеження їх поширення на сходи пшениці.

  Щоб запобігти ураженню сходів посіву, необхідно: уникати дуже ранніх строків сівби, якщо прогнозується тепла сонячна погода і є достатній запас вологи в ґрунті; проводити боротьбу з падалицею – резервами вірусної інфекції та попелиць; одночасно з протруюванням насіння проти хвороб проводити обробку його мікроелементами, регулятором росту та інсектицидами для токсикації сходів проти попелиць; контролювати чисельність попелиць та злакових мух і обробляти посіви інсектицидами при перевищенні порогів чисельності.

  Якщо насіння перед сівбою не обробляти пестицидами, то можна посіви обприскати інсектицидами проти шкідливих комах, таких як жужелиця та озима совка, у фазі сходів – третій лист.

  Проти борошнистої роси, септоріозу, бурої іржі застосовують альто супер 330 ЕС (0,5 л/га), тілт 250 Е (0,5 л/га), фалькон (0,6 л/га) та інші препарати.

  При появі несправжньої борошнистої роси та фомозу на початку появи хвороб застосовують дозволені фунгіциди.

  Проти мишиних гризунів застосовують бактеріальний препарат – бактероденцид, починаючи восени (ІІ етап органогенезу), на початку заселення ними крайових смуг посівів, щоб не дати їм можливості розселитися по всьому полю, закінчуючи навесні, до виходу рослин у трубку (ІV етап органогенезу). Також застосовують аміачну воду (150-200 г на нору) або готові зернові принади на основі роденфосу чи ландрату із розрахунку 3 г принади на одну нору.

  При сильній забур’яненості посівів озимої пшениці зимуючими, озимими, дворічними та іншими бур’янами можливе осіннє застосування гербіцидів.

  Збирання

  Придатність сорту до прямого комбайнування – добра. Збирається прямим комбайнуванням при досягненні повної стиглості, коли вологість зерна становить 15-18 %. Збирання проводиться комбайнами «Дон» — 1500, СК-5 «Нива», «Джон-Дір», «Бізон», «Славутич», «Обрій», «Лан», «Сампо» та іншими.

  Полеглі та засмічені бур’янами посіви після непарових попередників, збирають роздільним способом у фазі середини воскової стиглості, коли вологість зерна становить близько 28-30 %.


   

Рейтинг: 5 Голосов: 3 Ваша оценка:
Комментарии (1)
С. В. Авраменко # 13 февраля 2015 в 15:05 0
Лично выращивал этот сорт. Очень доволен. В отличии от других, Досконала неплохо чувствует себя при выращивании после плохих предшественников. Хорошо отзывается на минеральное удобрение. Среди безостых этот сорт, пожалуй, один из самых лучших.
Кто онлайн?
Пользователей: 0
Гостей: 0
Сегодня были:
Сегодня зарегистрированные пользователи не посещали сайт